pirmadienis, vasario 28, 2011

India 11 02 27

Kaip ir Kaune, šiandien šiame Indijos kaimelyje vienuoliai suorganizavo mantra meditacijos šventę – 12os valandų kirtaną (grupinį mantrų giedojimą).

Nėra dvasinio mokslo aspektų, kuris nebūtų aprašytas vedose. Todėl vedos ir turi tokią ypatingą vertę, nes jose yra neįkainuojama informacija. Jei žmogus rimtai nori dvasiškai tobulėti – reikia nedvejojant kreiptis pagalbos į tokius autoritetingus raštus kaip Bhagavad Gita ir Šrimad Bhagavatam.

Šiuo metu žvaigdžės išsidėste labai palankiai - tai stebuklingas metas, kuomet galima labai paprastai patirti dvasinę realybę ir didžiais šuoliais tobulėti. Kaip? Mantra meditacijos būdu - kartojant Šventus Vardus. Tokius kaip Harė Krišna ir kitus, pateiktus autentiškuose šventraščiuose.

Štai kelios citatos iš įvairių vedų:

Koks rezultatas buvo pasiekiamas Satya-Jugoje medituojant į Višnu, Treta-Jugoje atliekant aukojimus ir Dvapara-Jugoje stebint lotosines Viešpaties pėdas, Kali-Jugoje pasiekiamas tiesiog kartojant Harė Krišna maha-mantra.

Šrimad Bhagavatam 12.3.52

Visa šlove, visa šlovė palaimingam Krišnos šventam vardui, kuris priverčia atsidavusįjį mesti tradicines religines pareigas, meditaciją ir garbinimą. Kai vienaip ar kitaip Jis nors kart ištariamas gyvos būtybės, šventas vardas dovanoja jam išsivadavimą. Šventas Krišnos vardas yra aukščiausias nektaras. Tai mano gyvenimas ir brangenybė.

Brihad-bhagavatamrita 1.9

Jei kasnors ištaria šventą Viešpaties vardą net ir bejėgiškoje padėtyje, ar visai to nenorėdamas- visos jo reakcijos už nuodėmingą veiklą išnyksta. Lygiai kaip suriaumojus liūtui, visi maži gyvūnai bėga apimti baimės.

Garuda Purana.

Tiesiog kartojant šventą Krišnos vardą galima išsivaduoti iš materialios egzistencijos. Iš tiesų, kas tiesiog kartojant Harė Krišna mantrą greitai pamatys lotosines Viešpaties pėdas.

Šri Čaitanyja-Čaritamrita Antya-lila 4.71

Kartojantis šventą vardą žmogus daro tokį didelį dvasinį progresą, kad greitai nutraukia materialius saitus ir gauna meilę Dievui. Krišnos vardas toks galingas, kad nors kartą jį ištarus labai lengvai pasiekiamos šios dvasinės vertybės.

Šri Čaitanyja-Čaritamrita Adi-lila 8.28

Atliekant kongregacinį Harė Krišna mantros kartojimą yra sunaikinama nuodėminga materialios egzistencijos tarša, išvaloma nešvari širdis ir pažadinama visų rūšių atsidavimo tarnyba. Mantros kartojimas pažadina meilę Krišnai ir leidžia ragauti transcendentinę palaimą. Galiausiai pasiekiama tiesioginė bendrija su Krišna ir pasineriama į meilės tarnystės vandenyną.

Šri Čaitanyja-Čaritamrita Antya-lila 20.13-14

Niekas negali suprasti transcendentinių Krišnos vardo, formos, kokybių ir žaidimų prigimties užterštomis juslėmis. Tik, kai žmogus tampa prisotintas transcendentinės tarnybos Viešpačiui, jie atsiveria jam.

Bhakti rasamrita sindhu 1.2.234

Šiame Kali amžiuje nėra kitos alternatyvos, nėra kitos alternatyvos, nėra kitos alternatyvos dvasinei pažangai, tik šventas vardas, šventas vardas, šventas Krišnos vardas.

Brihan Naradya purana

Iš ties materiali veikla neduos jokių rezultatų išskyrus nepertraukiamą gimimą, ligas, senatvę ir mirtį. Vaikytis materialių pasitenkinimų - tai prasta investicija ir tik trečiarūšis gyvenimas. Būtų labai liūdna, jei gyvenimas tik tiek tegalėtų pasiūlyti. Laimėj yra daug daugiau!!!

Žinoma, neparagavęs ką reiškia šventų vardų kartojimas – taip ir nesuprasi... Taigi, kas tas šventų vardų kartojimas? Tai nektaro fontanas! Pats pavojingiausias narkotikas, neepagydomas jokiais vaistais. Todėl, jei nenorite, kad gyvenimas apsiverstų aukštyn kojom – niekad netarkite Harė Krišna. Ir ne tik netarkite, bet ir neskaitykite.


Su vienuoliais draugiškai meditavom 12 valandų.Kelionė atgal truko 3 val., laiko tikrai veltui neleidome.Na ir žinoma kitą dieną buvo ekadašis, tad išėjome į Mumbajaus gatves dar šiek tiek padainuoti.... bet kamera jau buvo išsikrovus....

Ar taip elgiasi blaivūs žmonės? Tikrai ne.. Taip elgiasi nuo švento vardo apsvaigę žmonės... Tai tikri sekmės vaikiai, kuriems nusišypsojo laimė gerti šį nektarą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą