penktadienis, balandžio 01, 2011

India 11 04 01Mokytojas su savo žmona moko savo mokinius
(Vrindavanas)


Sakoma, kad tuščiai žmogus keliauja į šventas vietas, jei jose nesutiks šventų asmenybių ir iš jų lūpų negirdės kaip šlovinamas Viešpats.

Pastaruoju metu neturėjau laiko ne tik įkelti daugiau nuotraukų į blogą, bet ir nufotografuoti. Turbūt žinote kodėl - mano guru Šriman Sankaršan Das Adhikari atvyko į Vrindavaną. Aš turiu unikalią galimybę gyventi kartu ir atlikti tarnystę. Mokintis bhakti jogos meno mylėti Krišną iš tikro specialisto.

Jeigu tikrai esate sėkmingas arba išmintingas - tai suprantate, kad absoliuti visuma yra asmuo su jausmais su norais, su bruožais ir pan. Ir Ši absoliuti Visuma, arba kitais žodžiais Krišna, gali mums apsireikšti, gali nuo mūsų pasislėpti.

Krišna Pats sako, kad atsiskles ne tam, kas nori kažko materialaus iš Jo, ar juolab kas nori paneigti Jį ar užimti Jo vietą.. Krišna duos šiem asmenim tai ko jie trokšta, bet neduos Savęs.

Bet tam, kuris norės būti draugu su Juo, kas norės kažką duoti, o ne imti - tam Krišna iškarto atsiskleidžia. Atsiskleidžia tiek, kiek mes norim draugauti su Juo.

Krišna sako, kad labiausiai Jam suteikiam džiaugsmo - suteikdami džiaugsmo Jo artimiem draugam.

Todėl nuo seno didieji išminčiai paaukoja visą savo gyvenimą tarnystei šventom asmenybėm.
Tokiu būdu iki pat šių laikų tęsiasi tokios mokytojų mokinių šakos.

Vedų šventraščiai atskleidžia, kad visos vedų žinios atsiskleidžia tam, kas nuoširdžiai vykdo dvasinio mokytojo pamokymus.

Nors vangiai ir labai netobulai, bet aš ir mėginu sekti šių didžių asmenų pėdom.
Krišna yra mylintis tėvas, tad Jis labai patenkintas, kad ir juokingais pirmaisiais Savo vaiko žingsniais... Tokiu būdu esu antras laimingiausias žmogus pasaulyje ;p

Šrilos Prabhupados citata:
The conclusion is, therefore, that one should be more serious about seeking the mercy of the devotee than that of the Lord directly, and by one's doing so (by the good will of the devotee) the natural attraction for the service of the Lord will be revived.

(Vertimas: Išvada, kad žmogus turėtų labiau ieškoti atsidavusiojio malonės, nei tiesiogiai pačio Viešpaties. Ir taip darydamas (geros atsidavusiojo valios dėka) pažadins natūralų potraukį tarnauti Viešpačiui.)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą