šeštadienis, liepos 07, 2012

Kelionės su misija


Nežinau ar kam ir bepasisekė taip nuostabiai gyventi. Mūsų kompanija iš septyniolikos vienuolių keliauja po Lietuvą. Kelionės visada reiškia nuotykius. Bet mūsų kelionės nepaprastos – mes keliaujame su pačia svarbiausia misija – platindami mistinę Harė Krišna mantros vibraciją. Tai ne šiaip sau keliauti. Pati absoliuti visuma – Krišna asmeniškai rūpinasi kiekviename mūsų žingsnije. Nes tai Jo misija. Nes tai Jo planas ir mes pagal išgales stengiamės jį vykdyti... 

Ananda Vardan prie ežero skaito rytinę paskaitą

Keliaudamas pagal Jo planą ne tik kiekvieną akimirką džiaugiesi, bet ir jauti kaip artėji link galutinio sielos tikslo, kaip kaupi dvasinius turtus, jauti kaip kiekvieną dieną tavo samonė skleidžiasi ir grįžta į pirminį savo būvį.Su mumis keliauja trys Dievybės – Džaganatha, Baladeva ir Subadra. Visa komanda vadovaujama Ananda Vardhanos mokosi atiduoti Jiem visą savo meilę. O Krišna Savo ruožtu mumis taip rūpinasi... Savo rūpesčiu neišvengiamai papirkdamas savo pusėn net kiečiausią širdį.

Vakar, palikinėjant Vilnių, Krišna iškrėtė pokštą. Jis atsiuntė gerokai įšgėrusį vyruką kuris su žmona paprašė jiem pagroti. Netrukus Jis pasidarė agresyvus ir ėme kabinėtis prie bhaktų. Bhaktai nelabai kreipė į jį dėmesį, kol jis neužkabino Balaramą nešusio Vadimo. Vadimas pamatęs, kad kažkas kėsinasi į Balaramą, iškarto pokštelėjo jam į dantis. Jis gerokai atšokęs nukūrė namo. Jau visiem susėdus į mašiną staiga jis pasirodė vėl ir greitais žingsniais grėsmingai ėmė artėti. Jo rankos laikė didelį kūjį....


Ananda Vardan iššoko iš autobuso ir ramiu balsu ištiesęs ranką jį sustabdė: „Ką tu darai?“
Jis tiesiog šūkavo ragindamas mus greičiau išvažiuoti. Matydamas Anandan Vardan ramumą jis buvo pasimetęs... Staiga atbėgo kaimynai ir išvijo jį namo.

Nežinau koks Krišnos planas, bet Jis paprastai vienu žingsniu pasiekia tūkstantį tikslų. Jis ir kaimynus užėmė tarnystę (ginti Dievo tarnus – labai daug malonės suteikiantis veiksmas) ir Vadimas buvo užimtas tarnyste (Jo kumščiai didesni už tą kūjį ir čia pasitaikė proga pasitarnauti Krišnai  juos pasikasant), taip pat Krišna šiuo atsitikimu labai stipriai pašlovino Anandą Vardaną, parodydamas jo bebaimiškumą, romumą ir pasitikėjimą Dievu.  

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą