ketvirtadienis, sausio 31, 2013

Vegetarizmas ir Krikčionybė

Krikščioniškame pasaulyje plačiai išplitęs klaidingas įsitikinimas, esą Kristus valgė mėsą, kad Naujajame Testamente yra daugybė nuorodų į mėsą. Bet atidesnis žvilgsnis į graikų rankraščių originalus rodo, kad dauguma ("trophe", "brome" ) žodžių, verčiamų žodžiu "mėsa", reiškia tiesiog "maistas" arba "valgymas" plačiąja prasme. Pavyzdžiui, Evangelijoje pagal Luką (8:55) skaitome, kad Jėzus prikėlęs moterį iš numirusių ir "liepęs duoti jai valgyti mėsos". Graikiškas originalo žodis "phago" verčiamas "mėsa", o jis reiškia tiesiog "valgyti". Taigi, Kristus iš tikrųjų pasakė jai -"valgyk". Graikiškas žodis "kreas" ("kūnas") ir kalbant apie Kristų nebuvo pavartotas. Evangelijoje pagal Luką 24:41:43 mokiniai pasiūlė mokytojui žuvies ir korį medaus ir JĮ Kristus paėmė (vienaskaita, todėl nežinia, ką jis paėmė). Niekur Naujajame Testamente tiesiogiai nepasakyta, kad Jėzus valgė mėsą. Šiai minčiai atliepia garsioji Izaijo pranašystė: "Žinokite, kad nekalta mergelė pradės, pagimdys sūnų ir pavadins jį Emanueliu. Jis valgys sviestą ir medų, kol pats susivoks stumti blogį ir rinksis gėrį" (Izaijo pranašystė 7:14-15).

Iš Evangelijos pagal Matą 3:4, visi žino kad Jonas Krikštytojas atsisakydavo mėsos. ("Jis maitinosi skėriais (pupomis) ir lauko medumi". (Graikų originale alyvų paplotėliai ir "enkris": skėriai/lauko medus).
Ne mažiau kaip septyni iš dvylikos Jėzaus mokinių atsisakė mėsos (apie kitus likusius mes nežinome):

1.     Petras, "...kuris maitinosi duona, alyvuogėmis ir žalumynais "...
(Hor.l5:cf, Klem. Hom.XII,6).
2.  Jokūbas:  Bažnyčios tėvas Eusebijus, cituodamas Evangelijas (apie 160 m. e. m.) rašė, kad "... Jokūbas, Viešpaties brolis, buvo šventas nuo gimimo. Jis negėrė vyno ir nevalgė mėsos...".
3.    Tomas: pagal vieną ankstyvosios krikščionybės istorinį dokumentą:
"...dėvėjo ištisinį drabužį, dalijosi su kitais viskuo, ką pats turėjo, nevalgė mėsos ir negėrė vyno..." Džeimsas Vernonas Bartletas, M.A. "Apokrifinės evangelijos krikščionybės istorijoje dabartinio mokslo šviesoje".
4.    Matas: ".. .gyveno sėklomis, riešutais, vaisiais ir daržovėmis, neliesdamas mėsos... (Klemensas iš Aleksandrijos/Klem. Mokytojas).
5.    Motiėjus (pakeitęs Judą (Apaštalų darbai 1:21-26). Jo maistas, Bažny­čios Tėvo Klemenso Aleksandriečio liudijimu, buvo toks pat kaip ir Mato.
6.    Andriejus ir 7. Judas: Andriejus (Petro brolis pagal tikėjimą ir giminystės ryšius) ir Judas iš Betsaido, abu jie buvo Jono krikštytojo pasekėjai ir todėl privalėjo laikytis ir krikštytojo asketiškos mitybos.
Paulius be kita ko rašo: "Negriauk Dievo darbų dėl maisto... "Mėsos ir vyno geriau atsisakykit" (Laiškas Romiečiams 14:20,21)."...Kad ir kaip nevertintumėte Kristaus pavyzdžio, valgymu ir gėrimu pataikaudami savo geiduliams: aš manau, kad Tas, kuris "laimino" ne sočiuosius, bet alkanus ir trokštančius, kuris skelbė, kad jo darbai - tai jo Tėvo valios vykdymas, manau, kad susilaikymas jau buvo jo nusistovėjęs įprotis, ir tas mokė juos darbuotis už "mėsą", kuri veda į amžinybę, o savo kasdieninėse maldose prašyti ne mėsiško valgio, o duonos kasdieninės..." Quintus Septimius Tertullianus (155 m. e. m.). Šis Tertulijano pranešimas buvo patvirtintas Apaštališkojo Tėvo Papijaus (AD 60-125) raštų fragmentais.

Apaštalo Tomo darbai, kuriais plačiai naudojosi ankstyvosios krikščionybės sektos, Jėzaus mokinius vadina asketais: "Jie nuolat pasninkauja ir meldžiasi, bet kokiu oru nešioja vieną ir tą patį rūbą, neima nieko iš kitų, viską, ką turi, išdalija kitiems ir susilaiko nuo mėsos ir vyno".

"Mėsos valgymas" - nenatūralus ir tiek pat kenksmingas, kiek kenksmingas, stabmeldiškas velnių garbinimas su aukojimais ir kruvinomis "puotomis", kuriose dalyvaudamas žmogus bičiuliaujasi su nelabuoju..." - (2-jo amžiaus Klemento Homilijaus šventraštis Hom. XII).

Klemensas Prudencijus, pirmasis Krikščioniškų himnų kūrėjas, viename iš savo himnų kviečia tikėjimo brolius krikščionis..." nesitepti savo rankų ir širdžių nekaltu karvių ir avių krauju".

Kur kas geriau būti laimingam, negu įsileisti velnią, laimė kyla iš doros. Štai ir apaštalas Motiejus maitinosi sėklomis, riešutais, daržovėmis ir nevartojo mėsos... argi daržovės, šaknys, alyvuogės, žalumynai, pienas, sūris, vaisiai -argi visa valgių įvairovė nėra tas pats saikas'ir paprastumas?
—    Bažnyčios Tėvas Klemensas Aleksandrietis

Mes, krikščionių lyderiai, susilaikome nuo gyvulių mėsos, norėdami sutramdyti savo kūną. Mėsos vartojimas maistui yra mūsų prigimčiai priešingas, demoniškas darbas.
Apie ankstyvuosius krikščionis: "... Jie apsieina be šlakelio kraujo, be prašmatniu gurmaniškų valgių, be apsunkusios galvos. Čia pas juos nėra siaubingo mėsos tvaiko, nesklinda nemalonūs kvapai iš virtuvės..."
- Šv. Chrizostomas (347-404 m. e. m.)

"... Kadangi Kristus yra alfa ir omega, Mesijas, kuris viską atkuria iš naujo, nebeleidžiama išsiskirti ar valgyti mėsą... ir aš taip pat jums sakau: jeigu trokštate tobulintis, vyno ir mėsos geriau atsisakyki!."
- šv. Jeronimas (340-420 m. e. m.), kuris davė pasauliui Vulgatą, lotynišką Biblijos vertimą, kuris naudojamas ir šiandien.

"Mėsos garai temdo dvasios šviesą... Vargu ar gali tapti dorybingas tas, kuris puotauja prie mėsos nukrauto stalo..." - Sv.Bazilijus (320-79 m. e. m.)

Dažnas pagonybės metraštininkas aprašo ankstyvuosius krikščionis nurodydamas, kad jie susilaiko nuo mėsos: Plinijus, Betanijos valdytojas (kur krikščionybės tiesas skelbė Petras), užsimena apie ankstyvuosius krikščionis laiške Romos Imperatoriui Trojanui, ir teigia juos esant "...siaubingai prietaringus, susilaikančius nuo mėsiško maisto...".

Filosofas Stoikas, Nerono mokytojas Seneka, (5m. pr. m. e. — 65 m. e. m.) rašo apie krikščionis "imperatorius įtariai vertinamas prietaringų svetimšalių kultas, reikalaujantis susilaikyti nuo mėsiško maisto...".
Juozapas Flavijus apie ankstyvuosius krikščionis rašo: "...Jie susirenka prieš saulėtekį ir, nepratardami nė žodžio apie kasdieninius dalykus, savotiškai meldžiasi... visi sėdasi ir valgo vienodos rūšies bekraujį maistą...".

antradienis, sausio 29, 2013

Samosos vedinis kinas

Džiaugiamės pačiu samosiškiausiu kinu visoje Lietuvoje :) Kaip ir kiekvieną penktadienį 18 val. susitiksime vėl. Šį kartą mūsų laukia nuostabi prancūziška juosta La belle verte (Nuostabioji žalioji).

Labai miela, gera ir tikrai juokinga komedija. Humoristinis požiūris iš šalies į gyvenimą planetoje vardu Žemė.
Mūsų planetos viešnia Mila turi nuostabų sugebėjimą atjunginėti žmones nuo juos valdančios sistemos, po ko žmonės tampa savimi ir pradeda elgtis nuoširdžiai, o kartais net absurdiškai... ir gyvenimas Žemėje pradeda keistis.
Kviečiame kartu pasižiūrėti filmą, pabendrauti, išgerti karštos arbatos su pyragu


Vegetarinė valgyklėlė Samosa, E. Ožeškienės 5
Vasario 1 d. 18 val.

sekmadienis, sausio 27, 2013

Kuom gyvenu?

Tik išsikapanojau iš ligos.. Dar prieš festivalį peršalau. Nusprendžiau, kad laikas išsivalyti organizmą ir jau penkta para valgau tik vaisius ir žalias daržoves. Pirmas dvi dienas buvo silpnoka, bet jau į trečią jaučiuosi labai gerai. Nežinau kiek tęsiu šį eksperimentą.

Pakankamai grubių savybių turintis žmogus užkliūna mano netikram ego, ir lyg norėtūsi tiesiog vengti tokios bendravimo,  bet bent jau teoriškai supratau, kad Krišna specialiai atsiunčia tokias situacijas. Ir iš ties esu dėkingas Jam už tai. 
  
Ligos metu neatsikeldavau ryte ir mantrą kartodavau dieną. Kartojimas dieną yra daug prastesnės kokybės. Iš karto pastebimai pakinta sąmonė... Mantra yra toks turtas.. Tai galimybė čia ir dabar patirti Krišną. 

Kartais žmonės pataria - reikia būti čia ir dabar. Bet aš paklausiu: "Kaip būti ir kuo būti?" Kokia ta buvimo kokybė?

Krišna yra visada šalia, tereikia išmokti Jį jausti.. Ir tada buvimas tampa toks mielas. Gera tiesiog būti.
Kaip pajausti Krišną? Mes Jo atvžvilgiu esame savanaudžiai. Šituo savanaudiškumu ir pasislepiame nuo Jo.

Šiandien vienas išmintingas vaikinas paklausė, kodėl vaišnavų maldose yra žodis tarnystė, nes jis jam pasirodė nemalonus.

O pasirodo čia yra visa paslaptis Dievo pažinimo. Kiek mes norėsime Jam duoti (o ne imti), tiek Jis mum atsiskleis...  

Ar čia tik teorija? Ne tai labai praktinės žinios. Manes taip pat šiandien kitas išmintingas žmogus paklausė: "Kiek laiko tu skiri meditacijai?" Aš atsakiau, kad stengiuosi visą laiką tam ir paskirti. Mėginu kiekvieną akimirka jausti Krišną ir veikti Jo džiaugsmui. Tikrai tai yra natūralu kiekvienai sielai.

Galima klausyti stebuklingą mantrų dainavimą ir jausti Jo buvimą, čia ir dabar. Ir daugiau nieko nereikia... Ir kuo toliau tuo labiau išmoksti veikti Jo džiaugsmui, ir tuo ramesnis tampi...

Nežinau ar kam įdomios tokios mano mintys.. Tiesiog pasidalinu kuom gyvenu. Nors iš tiesų nesijaučiu, kad pasidalinu. Anksti ryte  kartojant mantrą aplanko tokia ramybė ir džiugesys.. Tiesiog gera būti su Krišna. taip pat labai smagu Jam padaryti kažką skanaus ir pasiūlyti. Šiandien gaminau chalava ir grikius :) Labai įdomu gaminti, kai pats badauji. Jei gamindamas stengiuosi Jį prisiminti, aplanko toks geras jausmas :) Ir taip metai po metų širdis valosi, ir iš 100-a procentinio savanaudžio pasidarai tik 99-iais procentais savanaudis. Po to 98-iais...
O tas procentas ar du suteikia tiek daug laimės. Tiek daug... Gal nėra šventas vardas pigiausia prekė, bet ir saldesnio nieko už jį nėra...


šeštadienis, sausio 26, 2013

Papildyta audio knyga

Geroji naujiena - papildžiau audio knygą - "Krišna - Aukščiausias Dievo Asmuo"

Jūsų laukia nauji keturi skyriai. Dvyliktas skyrius turi net dvi versijas (su ramia muzika ir greitesne).

Pasiruoškite tikram nektarui!!!
Mp3 failų ieškokite syriuje "Audio-knygos" .

Labai dėkoju Adomui (https://soundcloud.com/chandanam) , kuris profesionaliai sutvarkė 12 ir 14 skyrius. 

antradienis, sausio 15, 2013

Bhagavad Gita - neįvertintas turtas

Seniausi žmonijos išminties traktatai - vedos. Vedos saugo visų gyvenimo sričių sėkmės formules. Kokia svarbiausia jų žinutė? Bhagavad Gita – vedų raštas, laikomas išminties grietinėle. Susipažink.

Vyks penkios paskaitos:
1 sausio 24 d. Kitoks vedinių žinių suvokimo būdas, seniausi pasaulyje šventraščiai – vedos.
2 Sausio 30 d. Siela – pažink penkis balsus savo viduje.
3 Vasario 7 d. Karma, materija – kodėl blogi dalykai nutinka geriem žmonėm? Ar mes turime laisvę?
4 Vasario 14 d. Absoliuti visuma - Dievas. Pažink tave globojačią likimo ranką
5 Vasario 21 d. Joga – savojo aš išlaisvinimas

Galima drąsiai ateiti į visas paskaitas, bet neprašausit apsilankę bent vienoje.
Paskaitas skaitys vedinis vienuolis Sankirtan das ir Darius Ražauskas

Seminaras, kaip ir paskaitos nemokamas su padėkos dėžute.

seminarų vieta: Samosa www.samosa.lt
E.Ožeškienės g. 5 (pusrusis su metaline tvorele priešais E.Ožeškienės stotelę)
www.kitaip.info
www.esujums.lt


Paskaitą skaitys Sankirtan das kartu su Dariumi Ražausku

Keletas video

Mano Dievo brolio sukurti du video:Taip pat smagi harinama su broliais iš Estijos:


pirmadienis, sausio 07, 2013

Retritas su bhakti jogos vienuoliais


Tai reta galimybė praleisti parą kitaip vediniame vienuolyne

Kviečiame visus praktiškai patirti, ką slepia vedinių žinių lobynas. Seminaras vyks Kauno Šri Šri Nitai Gaura Čandra šventykloje ir truks beveik vieną parą. Tai galimybė visiškai atsiriboti nuo miesto šurmulio ir pasinerti į slaptingą dvasinį gyvenimą. Jogos praktika yra daug daugiau nei pratimai, pozos ir kvėpavimas. Joga - tai ryšis su Dievu - tai kas yra anapus juslių patyrimo ir proto suvokimo ribų. Jeigu norite įsitikinti dvasinio gyvenimo realumu ir patirti džapa-meditacijos (maha mantros) praktinę naudą, šis seminaras būtent jums. 

Seminaras prasideda penktadienį ir tęsis iki šeštadienio popietės.

 Programa:
Pirma diena (sausio 11):
18.00 Retrito pradžia, mokomės užsidėti vaišnavišką aprangą
19.00 Kurso aptarimas, įžanginė paskaita
20.00 Geriame karštą pieną ir einame miegoti


Antra diena (sausio 12):
3:30 Keliamės, prausiamės po dušu
4.30 Mangala arati, Tulasi arati (kolektyvinė meditacija)
5.15 Individuali meditacija
7.15 Dievybių pasveikinimas
7.30 Prabhupada arati, kirtanas
7.45 Šrimad Bhagavatam paskaita
9.00 - 10. 00 Pusryčiai
10.00 - 12.00 Praktinė jogos veikla, poilsis
12.00 - 13.30 Paskaita apie bhakti jogą
14.00 Pietūs, seminaro pabaiga.


Registracija ir klausimai tel. +370 687 43788, dainiuskalinauskas@gmail.com  Dainius; Užsiėmimai vyksta už savanoriškus paaukojimus.

ketvirtadienis, sausio 03, 2013

Vediniai vienuoliai gieda mantras

Keliaujant po Lietuvą mes su vienuolių grupe kasryt giedame slaptingas Vedines mantras. Po to, porą valandų individualiai kartojame Harė Krišna mahamantrą naudodamiesi karoliais. Tuomet vėl giedame ir studijuojame Šrimad Bhagavatam šventraštį- slaptingiausią Vedų raštą.

Tai visiškai mistinė patirtis, absoliuti realybės transformacija, jos metu patiriama dvasinės realybės platforma. Kviečiu ir jus paklausyti penktą valandą ryte slapta daryto įrašo....

 

O čia rasite paskaitos įrašą (paprastai tokios temos neitin aptariamos viešai, bet šie slaptingi pokalbiai yra tikrasis vienuolių maistas):
mp3 39.29 MB

Kaip pasigaminti ir palaiminti Čiapatį?