šeštadienis, gegužės 25, 2013

Kokios savybės mus skiria nuo gyvūnų?

Kokios yra siektinos savybės?
Noriu pasidalinti brangiausiais turtais iš vedų išminties lobyno - Šrimad Bhagavatam šventraščio ir Šrilos Prabhupados komentaro:8-12 TEKSTAS
titikṣekṣā śamo damaḥ

grāmyehoparamaḥ śanaiḥ
nṛṇāḿ viparyayehekṣā

annādyādeḥ saḿvibhāgo
bhūtebhyaś ca yathārhataḥ

sevejyāvanatir dāsyaḿ

triḿśal-lakṣaṇavān rājan


Kiekvienas žmogus privalo: būti teisingu, gailestingu, asketišku (pasninkauti tam tikromis mėnesio dienomis), apiplauti kūną du kartus per dieną, išsiugdyti pakantumą, sugebėti atskirti gėrį nuo blogio, pažaboti protą, sutramdyti jusles, atsisakyti prievartos, saugoti skaistybę, dalinti labdarą, skaityti šventraščius, būti paprastu ir patenkintu, tarnauti šventoms asmenybėms, pamažu atsisakyti beprasmiškų užsiėmimų, suvokti nebūtinų žmonijos veiksmų bergždumą, išlikti tyliu, rimtu ir vengti tuščių pokalbių, tyrinėti savo prigimtį („kas aš – siela ar kūnas?“), dalinti maistą visiems (ir žmonėms, ir gyvūnams), kiekvieną sielą (ypač esančią žmogaus kūne) laikyti Aukščiausio Viešpaties dalimi, klausytis apie Aukščiausio Dievo Asmens (šventųjų globėjo) žygius ir mokymą, šlovinti Jo žygius ir nurodymus, visada juos atminti, stengtis pasitarnauti Viešpačiui, garbinti Viešpatį, lenktis Jam, tapti Jo tarnu, tapti Viešpaties draugu ir visiškai Jam pasišvęsti. O karaliau Yudhiṣṭhira, kiekvienam, gimusiam žmogumi, būtina įgyti šias trisdešimt dorybių. Vien to pakanka, kad Aukščiausias Dievo Asmuo būtų patenkintas.
Komentaras: Pasak šventojo Nārados, kad žmonės skirtųsi nuo gyvūnų, juos būtina lavinti taip, jog visi išsiugdytų šias trisdešimt dorybių. Šiais laikais visame pasaulyje propaguojama pasaulietinės valstybės idėja – valstybę turi dominti tik materiali veikla. Tačiau jeigu valstybės piliečiai neįgis šiame posme išvardintų palankių savybių, apie kokią laimę galima kalbėti? Pavyzdžiui, jeigu dauguma gyventojų nesakys tiesos, ar bus tokia šalis laiminga? Vadinasi, kiekvieną žmogų, nesvarbu, induistą, musulmoną, krikščionį, budistą ar bet kurios kitos sektantiškos religijos pasekėją, būtina mokyti ištikimybės tiesai. Žmones taip pat reikia mokyti gailestingumo, be to visi privalo pasninkauti tam tikromis mėnesio dienomis. Kiekvienam derėtų rūpintis kūno švara: du kartus per dieną išsimaudyti ir valyti dantis, o vidinei – proto – švarai palaikyti būtina prisiminti šventą Viešpaties vardą. Vieni išpažįsta induizmą, kiti islamą ar krikščionybę, bet Viešpats yra vienas. Todėl kiekvienas turi giedoti šventą Viešpaties vardą, kad ir kaip šis skambėtų įvairiomis pasaulio kalbomis. Be to, visus vyrus reikia išmokyti tausoti savo sėklą – be reikalo jos nešvaistyti. Tai itin svarbu visai žmonijai. Tas, kuris neeikvoja savo sėklos tuščiai, tampa veiklus ir įgyja puikią atmintį, nepalaužiamą ryžtą bei milžinišką gyvybinę energiją. Kiekvieną reikia mokyti būti paprastu tiek mintyse, tiek jausmuose, o taip pat justi pasitenkinimą kūnu bei protu. Tokios ypatybės būtinos kiekvienam, kuris gimė žmogumi. Nesvarbu, kokioje valstybėje jis gyvena – pasaulietinėje ar bažnytinėje. Jeigu žmonės neišsiugdys šių trisdešimties dorybių, taika neįmanoma. Galiausiai rekomenduojama:
sevejyāvanatir dāsyaḿ
Kiekvienas turi tapti bhaktu, nes su meile ir atsidavimu tarnaujant Viešpačiui savaime įgyjamos visos kitos dorybės.
yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñcanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
manorathenāsati dhāvato bahiḥ
„Tame, kuris visiškai pasišventė tarnystei Kṛṣṇai, pamažu atsiskleidžia visos gerosios Kṛṣṇos ir pusdievių savybės. O tas, kuris neatsidavė Aukščiausiam Dievo Asmeniui, neturi jokių vertingų ypatybių, nes paklusdamas savo proto užgaidoms įsipainiojo į materialią egzistenciją ir vergauja išorinei Viešpaties energijai.“ (Bhāg.5.18.12) Kṛṣṇos sąmonės judėjimas skirtas visiems. Žmonija turėtų įvertinti jį itin rimtai ir vadovautis jo skelbiamais principais –  tuomet pasaulyje įsivyraus taika.

ketvirtadienis, gegužės 23, 2013

Nauji Krišnos audio knygos skyriai

Iš tiesų ši knyga stebuklinga. Jos skaitymas ir (arba) klausymas duoda sielai begalinę naudą, širdžiai - patį stipriausią apsivalymo efektą, o protui - vėsinančio Mėnulio raminantį poveikį.

Šios istorijos persmelktos dvasinės energijos ir žadina mūsų dvasinę sąmonę...

Vėl ir vėl skaitant ir (arba) klausant jie tampa vis saldesni ir niekad nepabosta.
(Prieš tai esančius skyrius rasite Audio knygų skiltyje)

mp3 18 Demono Pralambasuros mirtis (su muzika).mp3 11.03 MB
mp3 19 Kaip Krsna prarijo miško gaisrą (su muzika).mp3 4.75 MB
mp3 20 Rudens aprašymas (antra dalis)(su muzika).mp3 26.01 MB
mp3 20 Rudens aprašymas (pirma dalis)(su muzika).mp3 19.54 MB
mp3 21 Gopes pavilioja fleitos garsai (su muzika).mp3 16.76 MB
mp3 22 Krsna pavagia netekėjusių mergelių gopių drabužius (su muzika).mp3 34.2 MB
mp3 23 Kaip buvo išlaisvintos aukas atnašaujančių brahmanų žmonos (su muzika).mp3 58.45 MB

trečiadienis, gegužės 22, 2013

Senoviniai skraidantys aparatai


Prieš tūkstančius metų mūsų protėviai - vedų civilizacijos gyventojai - turėjo technologijas, kurios jau tada buvo daug pranašesnės nei mūsų... Tačiau jie jas naudojo tik tiek, kiek to reikėjo pagrindiniam tikslui siekti.


Koks mūsų visuomenės tikslas? Juslių tenkinimas. Kuo įmantriau ir tobuliau patenkinti visas jusles. Yra tokia legenda, kad patenkinus visas jusles pasiekiama laimė. Bet tai - vien legenda... Tiesa ta, kad kuo daugiau tas jusles tenkini, tuo stipresnė depresija ateina... Jusles reikia tenkinti nei per daug, nei per mažai - tiek, kiek reikia gerai sveikatai palaikyti (reikia pamiegoti, pavalgyti ir pan.).

O kaip tada laimės prisipildyti? Vedų civilizacija apie tai žinojo. Laimė yra dvasinis meilės ryšys su Dievu.

Štai video apie senovės žmonių orlaivių žinias:

antradienis, gegužės 21, 2013

Kelionė gilyn

Štai mano naujausias vlogo darbas...
Šiek tiek vienas keliavau Šventosios paupiu...


 Taip pat naujas mano ir Simo projektas, skirtas mantra meditacijai:

šeštadienis, gegužės 11, 2013

Mano mama kalba apie Dievą

Kiekvienas nuoširdus, sveiką nuovoką turintis žmogus gyvendamas suvoks, kad egzistuoja kažkas daugiau negu mes matome... Mano mama yra labai išmintinga. Per mamų dieną aš ją aplankiau ir paslapčia įjungiau kamerą...

trečiadienis, gegužės 08, 2013

Nauja puslapio skiltis

Sveiki, aš sukūriau naują savo puslapio skiltį "Vlogas" (ją galite rasti viršuje).
Čia aš talpinsiu savo vaizdo projektus ir reportažus.

Kviečiu pasigrožėti naujausiu mano gero draugo Simo ir mano darbu apie maisto aukojimą.

antradienis, gegužės 07, 2013

Akimirkos su mokytoju

Nedaug dalinuosi...

Elgiuosi nesąžiningai, nes tiek daug gaunu. :) Kaip šiandien atėjusi žurnalistė iš radijo sakė: "Mokytojau, būnant prie jūsų man dingo visi klausimai ir išsisprendė visos problemos". :)

Suprantu tik, kad nesuprantu ir negaliu įvertinti, kokia reta galimybė ir sėkmė gyventi kartu ir keliauti su seniausios visatoje mokinių-mokytojų sekos atstovu. Jau šešti metai gaunu tokią galimybę ir patiriu, kaip bendravimas su šventa asmenybe transformuoja mano širdį.

Viešpatie, prašau padėk man tinkamai įvertinti ir pasinaudoti šia galimybe.


Mokytojas kiekvieną akimirką išnaudoja tam, kad dalintųsi dvasinėmis žiniomis.sekmadienis, gegužės 05, 2013

Pati geriausia naujiena man šiemet - guru Lietuvoje

Bhakti jogos mokytojas Sankaršan das Adhikari (JAV) daugiau nei 40 metų užsiima dvasine praktika ir keliaudamas po pasaulį dalijasi neįkainojama patirtimi.
Svečias yra A.C. Bhaktivedhanta Svami mokinys, inicijuojantis guru.


Paskaitų gegužės 1-13 dienomis tvarkaraštis:


Diena Laikas ir vieta
1 18:00 Pasitikimas ir BG paskaita Kauno šventykloje
2 7:45 ŠB Kauno šventykloje
18:00 Klaipėdos vaišnavų centras
3 8:00 SB Paskaita Klaipėdos vaišnavų centre
6 18:00 Kauno vedų centras
7 7:45 ŠB Kauno šventykloje
18:30 BG Vilniaus šventykloje
8 7:45 ŠB Kauno šventykloje
18:00 Paskaita Samosoje (E.Ožeškienės 5, Kaunas)
9 7:45 ŠB Kauno šventykloje
18:30 Vilniaus Vedų kultūros centras "Šantipūras" Pylimo 43 (laipteliais po Drogu prie kiaušinio)
10 7:45 ŠB Kauno šventykloje
18:00 Šakiai, Bažnyčios g. 4, kavinė "Puris"
11 7:45 ŠB Kauno šventykloje
16:00 Kelmė
12 7:45 ŠB Kauno šventykloje
12:00 Sekmadieninė programa Harė Krišna šventykla Savanorių 37, Kaunas.
13 7:45 ŠB Kauno šventykloje

Kauno šventyklos adresas: Savanorių pr 37,
Vilniaus šventyklos adresas: Raugyklos 23

Paskaitos nemokamos - paaukojimai priimami.
Vertimas į Lietuvių kalbą.

www.ultimateselfrealization.com
www.backtohome.com
www.nitaigauracandra.lt