penktadienis, rugpjūčio 16, 2013

Pareigos auka

Druidas atlieka auką
Sveiki, draugai :)

Būdamas su mokytoju daug naujų realizacijų gaunu ir senų pagilinu. Gaila, nelabai randu laiko pasidalinti. Bet pamėginsiu prabėgom.

Kiekviena gyva būtybė turi savo misiją. Savo paskirtį pasaulyje. Kaip ir kiekviena ląstelė mūsų kūne turi tam tikrą funkciją. Jai nieko kito nereikia daryti, tik atlikti savo funkciją, tuomet ji klestės. Ji turės viską, ko jai reikia.

Gėlės funkcija yra sukrauti gražius žiedus. Skruzdėlės - rinkti trupinėlius. Bitės - daryti medų.
Taip ir kiekvienas mes turime tam tikrą pareigą šiai visatai.

Vienas svarbus dalykas - ne visada lengva tą pareigą atlikti. Pagal gamtos įstatymus mes turime nemažai dirbti. Ir ne bet ką, bet tai, kas iš tiesų yra mums skirta. Vedose tai vadinama pareigomis pagal varną ir ašramą. Žmonės turi skirtingas prigimtis ir yra skirtinguose gyvenimo etapuose. Nuo  to priklauso, kokia šiuo metu yra konkreti mūsų pareiga. Kasdien atlikti šią pareigą ne visada bus lengva. Bet pareiginga veikla apvalo mus, mes taip progresuojame. Jei atliekame ne savo pareigą arba jos išvis neatliekame - mes palaipsniui degraduojame į gyvūnų formą, kurioje gamtos dėsniai automatiškai privers veikti taip, kaip reikia.

Senovinis jagijos metodas, atliekamas panaudojant šventąją ugnį
Svarbiausia mūsų pareigos dalis - auka. Mūsų darbo rezultatai turi būti grąžinami absoliučiai tiesai - Krišnai (Dievui). Iš Jo viskas ateina. Mes tai paimame, naudojame pagal funkciją, gauname tam tikrus rezultatus, o tada su meile turime juos pasiūlyti Tam, iš Kurio viskas atėjo. Jei šis ciklas atliekamas iki galo, mūsų gyvenimas turi prasmę ir mes patys visapusiškai klestime.

Mokyti žmones atlikti šią auką - tai pagrindinė dvasininkų pareiga. Tada visas jų gyvenimas tampa jagija - į tobulumą vedančiu keliu.

Aukojimo metodų yra įvairių, ir tikras žiniuonis pagal tam tikrą laiką, vietą bei aplinkybes gali žmonėms pritaikyti konkretų būdą. Yra daug būdų aukoti, kaip ir daug būdų yra siųsti siuntinį. Bet jei mes ant siuntinio užrašysime bet kokį adresą ir išmesime jį į krūmus, siuntinys tikslo nepasieks. Taip ir jagijos proceso pats neišgalvosi, reikia specialistų.

Jei jagija neatliekama, visas mūsų darbas neturi jokios išliekamosios vertės - laikas viską nusineš. Bet jei jagija tinkamai atliekama, tuomet visi mūsų gyvenimo darbeliai, net grindų plovimas, maisto gaminimas, automobilio taisymas - viskas, tampa dvasine praktika, kuri valo mūsų širdį ir padeda kaupti dvasinius turtus.

Todėl dvasininkai turi laibai svarbią pareigą - išmokyti žmones šio proceso.

Išvada - norėdamas patirti pilną harmoniją, žmogus turi ne tik žinoti savo prigimtines pareigas. Jis turi jas atlikti, o svarbiausia - atėjusius rezultatus paaukoti Dievui (ne atiduoti labdadai, bet sudvasinti specialiu procesu). Tuomet jo gyvenimas tampa prasmingas. To rezultatas - visos jo svajonės yra patenkinamos, be to, jis tobulėja dvasiškai. Tai - tobulo gyvenimo formulė.

sekmadienis, rugpjūčio 11, 2013

Pati papraščiausia, bet galingiausia meditacija

Naujos audio knygos "Krišna, Aukščiausias Dievo Asmuo" dalys jau pasirodė!!!
Tūkstančių metų senumo vedose teigiama, kad tas, kas klausys šių senovinių istorijų iš 5 000 metų senumo šventraščių, tas tikrai pasieks aukščiausią išsivadavimą.  Dabar aš ir pats tuo įsitikinau, tad galiu jums garantuoti - šios istorijos tikrai stebuklingos. Jei kokia nors šeima kas vakarą klausosi šių istorijų - aš sutinku būti jų tarnu visą gyvenimą. Šių istorijų klausymas - tai aukščiausio lygio meditacija, kuri visiškai išvalo širdį ir žadina dvasinę sąmonę.

Knygos ieškokite skiltyje "Audio knygos"

šeštadienis, rugpjūčio 10, 2013

Portalas į dvasinį pasaulį

Goloka Vrindavanas egzistuoja iš tiesų. Tai vieta anapus laiko ir erdvės, ji realesnė už šį pasaulį.

Vedinės astronomijos žemėlapis
Kaip į tą Goloką galima patekti? Ausų pagalba. Reikia atvėrus širdį klausytis iš šį pasaulį jaučiančiųjų lūpų ir jūs po truputį pradėsite jausti šią dvasinę egzistenciją.
Aš klausydamas mokytojo visad jaučiuosi lyg užhipnotizuotas, visad patiriu stebuklingą sąmonės transformaciją.

O jums taip irgi būna?


ketvirtadienis, rugpjūčio 08, 2013

Kaip atliekamas širdies valymas

|Kuomet ėmiau intensyviau praktikuoti dvasinę praktiką (reguliariai kartoti mantrą), aš gailėjausi, kodėl gi prašvaisčiau net 22 gyvenimo metus, kol iš tiesų pradėjau gyventi. Na, gal yra ir tame  naudos, nes dabar turiu patirties ir žinau, kad nėra ko žvalgytis į šalis.

Vienaip ar kitaip, dvasinis širdies valymas - tai ilgas ir nelengvas darbas. Tad kiek daug siela praranda gaišdama ir nepradėdama jo dabar...

Aš esu Amerikoje nuo šio mėnesio pradžios, bet nebuvau dar išėjęs iš namo. Iš tiesų aš esu kosminiame erdvėlaivyje, o dar tiksliau - dvasiniame pasaulyje. Nors materialiai čia tik mažas namas, bet iš tikro čia - neribota dvasinė buveinė.

Praeitame dienoraščio įraše aš dalinausi, kaip mano mokytojas, atsidavęs savo mokytojo nurodymams ir nepaisydamas jokių gyvenimo aplinkybių, vykdo juos.

Šiame amžiuje užtenka kartoti šventus Dievo vardus, kad pasiektume tobulumą. Jei mes juos kartosime dėmesingai, automatiškai apsivalysime ir pasiruošime dvasinio mokytojo priėmimui. O tada Krišna atsiųs ir jį... Dvasinis mokytojas galutinai atvers mums švento vardo gelmes. Noriu trumpai papasakoti, kaip tai vyksta.

Visa vedų žinių atsivėrimo paslaptis yra dvasinio mokytojo nurodymų vykdymas. Dvasinis mokytojas turi būti bona fide - tai yra pats tvirtai prisijungęs prie autentiškos mokytojų-mokinių grandinės.

Štai mokytojų-mokinių grandinė, kurios mokykloje aš mokausi.

Mokinys turi mokytojo nurodymus padaryti savo gyvenimu ir siela. Kitu atveju kam jis tarnaus? Savo protui. Koks rezultatas tarnaujant jam? Jau milijardus metų jam tarnaujam. :) Kodėl nepamėginti kažko kito? Dažnai mokytojo nurodymai bus ne tokie, kurie patinka mūsų protui, bet lipdamas per tą protą ir nuoširdžiai mėgindamas tai atkikti žmogus daro geriausią paslaugą pačiam sau ir kartu visam pasauliui.

Kai valomės, iš proto ima lįsti visokie vabalai, krabai, kirmėlės ir vaiduokliai, kurie mėgina atitraukti mus nuo mokytojo nurodymų vykdymo. Bet mokinio užduotis - aštriu intelektu spirti visus vabalus lauk ir likti ištikimam savo pareigai. Žmogui, kuris nėra susidūręs su dvasine praktika, turėtų pasirodyti, kad tokia veikla yra lyg savęs praradimas, lyg smegenų išsiplovimas. Tačiau iš tiesų mokinio sąmonėje ima busti tikrasis "aš", kuris paprastai yra prispaustas proto diktato. Ir tas tikrasis "aš" yra mylintis. Būtent vedamas tikros dvasinės meilės mokinys atsižada savo asmeninio patogumo vardan Krišnos džiaugsmo. Taigi tai nėra surobotėjimas, bet priešingai - tai yra tikros sąmonės pažadinimas.

Visa Bhagavad-Gita pasakoja apie tai. Mokinys Ardžuna turėjo kalną abejonių, kurias mokytojas Krišna sutrupino, įtikindamas Ardžuną vykdyti mokytojo pamokymus.

Tai yra didelis išbandymas, didelis karas, kuris susideda iš mažų mūšių. Iš mažų pergalių ir pralaimėjimų. Norint pažadinti tyrą meilę Krišnai ir visoms gyvoms būtybėms vedos rekomenduoja vienintėlį procesą - visiškai atsiduoti mokytojo valiai, tarnaujant Jam su meile ir atsidavimu.

Netikras ego sakys: "aš nenoriu tarnauti jokiam mokytojui, aš tarnausiu tik Krišnai". Gerai. Tarnauti Krišnai reiškia daryti tai, ko Jis nori. Ko Jis nori? Bhagavad-Gitoje (4.34) Krišna sako:
Pasistenk tiesą sužinoti iš dvasinio mokytojo. Nuolankiai jam tarnauk ir klausk jo. 
Save suvokusios sielos gali tave pamokyti, nes jos regi tiesą.

Tarnaujant mokytojui, gaunamas didžiausias turtas - mūsų sieloje ima busti potraukis Krišnai.
Štai kokias pamokas kiekvieną dieną man skaito mokytojas:


antradienis, rugpjūčio 06, 2013

Negaliu nepasidalinti


Sveiki, mieli draugai. Nuo ryto iki vakaro esu užimtas, bet mėginu rasti akimirką bent truputėlį pasidalinti nektaru, kurį gaunu. Noriu pašlovinti mokytojo ir jo žmonos (irgi mano mokytojos) nuostabias savybes.

Jų Dievybės - Šri Šri Radha Damodar

Kasdien naujos girliandos, nauji rūbeliai ir skaniausi valgiai aukojami šioms Dievybėms

Sankaršan das Adhikari ir Višnupria devi dasi
Jei kažkas iš mano skaitytojų dar nepažįsta jų asmeniškai, tai trumpai pristatysiu - jie nėra mums įprasti vyras ir žmona. Labiau tiktų sakyti "dvasiniai partneriai", padedantys vienas kitam ir visiems aplinkiniams judėti šviesaus rytojaus link. Aš gyvenime dar nemačiau nė vienos poros, kuri turėtų tokius tarpusavio meilės santykius. Tai - gyvas įrodymas, kad tai įmanoma.


Šiuo metu mokytojas ir jo žmona turi nemažai veiklos: intensyvios kelionės, kurioms dabar reikia ruoštis (pirkti bilietus ir t. t.) - per metus jie pasaulį apskrenda du kartus, dvi akių operacijos ir pasiruošimas joms, trys artėjantys festivaliai, kuriuos organizuoja, be to, ką tik sudegė jų namas (po žaibo atakos), tad reikia ieškoti laikino būsto (festivaliams ir sekmadieninėms programoms, kurios vyksta ir jiems išvykus), taigi dar prisideda ir persikraustymo darbai, senojo namo atstatymo rūpesčiai bei daug kitų smulkmenų. 
Tačiau nepaisydami šių ekstremalių situacijų jie ir toliau atlieka savo dvasinę praktiką - nuo 2 iki 8 val. ryto, taip pat pietums gamina visą fystą Dievybėms ir dar spėja sudalyvauti švietimo programose.


Bhagavad Gita 14.26

Kas visiškai atsideda pasiaukojimo tarnybai nesutrikdamas jo­kiomis aplinkybėmis, tas išsyk iškyla aukščiau materialios gam­tos gunų ir pasiekia Brahmano lygmenį.
Vedose aprašytos paslaptys ir lieka paslaptimis, kol mes nepradedame tikros dvasinės praktikos. 
Kol jos nepradedame, tol esame pasmerkti vergauti savo juslėms, protui, intelektui ir netikram ego. Nuo ryto iki vakaro dirbame šiems šeimininkams, kurie yra žiaurūs, nes atsilygina tik ligomis, senatve ir mirtimi bei kitu gimimu. Patyrusi siela, kuri nebenori tarnauti tokiems nesąžiningiems darbaviams, pradeda eiti dvasinio išsilaisvinimo keliu. Šis kelias iš tiesų prasideda tada, kai siela priima pamokymus iš mokytojų ir mokinių sekai priklausančio mokytojo ir, nepaisydama jokių aplinkybių, seka jais.
Jei žmogaus ketinimai tikrai rimti, jis iš dvasinio mokytojo gaus jėgų atlikti bet kokį jo nurodymą. Kai žmogus, vadovaujamas dvasinio mokytojo, ima vykdyti vedų pamokymus užuot tarnavęs proto diktatui, tuomet po truputėlį jam atsiskleidžia dvasinės paslaptys. Toks jogas ima patirti Krišną, nes po truputėlį Jis pats save atskleidžia...