šeštadienis, kovo 15, 2014

Laiškas iš Mayapūro žemės

Sveiki, draugai :)
Tiek daug visko gaunu, bet nepasidalinu, tad sąžinė jau neleidžia... Mėnuo prabėgo jau man besisvečiuojant šventame Mayapūro krašte.

Žmonės dažnai netiki vedomis, bet, štai, prieš mano akis - jų teisingumo įrodymas. Daug senų senų šventraščių (5000 metų ir senesni) pranašauja Krišnos Čaitanyos gimimą ir Jo misiją... Jie teigia, kad Kali amžiuje Navadvipos žemėje gims aukso spalvos Viešpaties inkarnacija, kuri skleis mantros kartojimo kelią ir perpildys jį dvasine energija... Padarys jį tokį galingą, kad juo pasinaudodami savirealizaciją galės pasiekti visi. Šventraščiai net įvardija Jo tėvų vardus, atskleidžia, kad Jis priims sanjasą, ir daug daug kitų smulkių detalių.

Žinoma, mums gali kilti įtarimas, kad tie šventraščiai perrašyti ar suklastoti, bet net šiuolaikiniai mokslininkai patvirtina, jog jie senesni nei 500 metų. Daug senesni.

Ryt bus diena, kuomet prieš 528 metus ši pranašystė išsipildė - Navadvipos krašte, Mayapūre, gimė Šri Krišna Čaitanya Mahaprabhu.

"Harė Krišna" mantra ir jos efektas buvo žinomas tūkstančius metų, bet po Čaitanyos gimimo mantra įgijo nepakartojamai didesnę galią. Savo mistinės potencijos dėka, Jis įkvėpė tokią energiją į šią garso vibraciją, kad bet kas gali pajusti jos efektą. Mantra yra kaip mistinis portalas, atveriantis dvasinio pasaulio vartus.

Krišnos Čaitanyos brolis Nitjananda išpranašavo, kad po Jų pasitraukimo iš žemės Ganga užtvindys šias apylinkes ir paslėps šventą žemę... Bet po  kurio laiko ji pasitrauks ir čia bus pastatyta milžiniška šventykla. Tada dvasinės žinios kaip epidemija apims visą pasaulį... Būtent šiuo metu ši pranašystė pildosi. Rašydamas šias eilutes per savo kambario langą aš matau kranus - šventyklos su didžiausiu kupolu pasaulyje statybų procesas įsibėgėjęs...

Metų metais man Harė Krišna žmonės sakė, kad mantra yra šventasis gralis, o aš laikiau juos sentimentalistais... Dabar mane patį tokiu daug kas laiko. :) 
Tačiau aš meldžiu, kad galėčiau visą gyvenimą būti su Viešpaties Čaitanyos atsidavusiais ir su jų pagalba toliau kiekvieną rytą skęsti sakralinėje mantros vibracijoje. Ir toliau metai po metų patirti, kaip ši mantra transformuoja mano širdį.