Joga

Vedos apie mantrą jogą
 
Kaip matematikos, fizikos, medicinos, architektūros ir kitų mokslų, taip ir dvasinių praktikų motina yra Vedos. Visų mūsų žinių ir pasiekimų šaknys iš čia.

Viskas kas yra žinoma apie jogą, meditaciją, karmą ir reinkarnaciją, apie sielą, dvasinį pasaulį ir supersielą yra kilę iš vedų.

Tad pradedant kalbėti apie mantrą jogą visų pirmą pažiūrėkime ką apie tai gali papasakoti pačios vedos.

Koks rezultatas buvo pasiekiamas Satya-Jugoje medituojant į Višnu, Treta-Jugoje atliekant aukojimus ir Dvapara-Jugoje stebint lotosines Viešpaties pėdas, Kali-Jugoje pasiekiamas tiesiog kartojant Harė Krišna maha-mantrą.
Šrimad Bhagavatam 12.3.52

O Parikšitai karaliau, Kali amžius, būdamas visų nelaimių šaltiniu, turi vieną svarbų privalumą. Vien tik Švento Viešpaties Vardo šlovinimu kiekvienas gali išsivaduoti nuo materialių prisirišimų ir pasiekti Auščiausiąjį.
Šrimad Bhagavatam 12.3.51

Iš devynių atsidavimo tarnystės procesų, pats svarbiausias yra nuolat kartoti šventus Dievo vardus. Jei žmogus vengdamas įžeidimų daro tai, jis labai lengvai pasiekia vertingiausią turtą - meilę Dievui.
 Šri Caitanya-caritamrta, Antya-lila 4.71
  
 
Viešpaties Vardas laikomas pačiu didžiausiu pasaulio vagimi: jei Jis patenka į žmogaus ausis, jis pavagia visas nuodėmes, sukauptas per nesuskaičiuojamus gimimus.
Vamana Purana 

Tiesiog kartojant Hari vardus mes apsivalome nuo tiek nuodėmingų darbų, kiek esame nepajėgūs padaryti.
Brihad Višnu Purana

Jei kas nors  ištaria šventą Viešpaties vardą net ir bejėgiškoje padėtyje, ar visai to nenorėdamas-  visos jo reakcijos už nuodėmingą veiklą išnyksta. Lygiai kaip suriaumojus liūtui, visi maži gyvūnai bėga apimti baimės.
Garuda Purana.

Šiame Kali amžiuje nėra kito religijos principo kaip kartoti šventus vardus, kurie yra visų vedų himnų esencija. Tokia visų šventraščių išvada.
Šri Čaitanya Čaritamrita 7.74

Tie, kas nori rimtai pažengti dvasios kelyje nuolat kartoja šiuos šešiolika Dievo vardų ir tokiu būdu peržengs sąlygoto gyvenimo pančius. Šių šventųjų vardų kartojimas yra galingiausia mantra ir slaptingiausia paslaptis.
Atharva Veda.

Šiame Kali amžiuje šventas vardas, Harė Krišna maha-mantra yra Dievo inkarnacija. Paprasčiausiai kartojant šventą vardą žmogus tiesiogiai bendrauja su Viešpačiu.Tas kas tai daro be abejo bus išvaduotas.
 Sri Caitanya-caritamrta, Ådi-lila 17.22


Trumpai apie Harė Krišna mantrą

Vedų raštai pasakoja apie mantrą meditacijos efektyvumą. Egzistuoja daug mantrų, turinčių stiprų efektą. Bet dvasinį efektą turi tik mantros sudarytos iš Absoliučios Tiesos vardų. Absoliuti Tiesa, arba Absoliuti visuma - tai gyvas asmuo, o mes - Jo dalelės. Jogos galutinis tikslas - atkurti meilės sąjunga su šiuo asmeniu. Vienas iš Jo vardų sanskritu - Krišna.

Vedos kalba apie paslaptingą mantrą, kuri savyje talpina visas kitas mantras:

Harė Krišna Harė Krišna
Krišna Krišna Harė Harė
Harė Rama Harė Rama
Rama Rama Harė Harė

Daug žmonių yra ją girdėję, bet nedaugeliui pavyko atverti jos paslaptį.
Sakoma, kad vienas šios mantros ištarimas prilygsta tūkstantį metų tylios meditacijos.

Dvasinio tobulėjimo pakopos, pasiekiamos kartojant mantrą
Mantra nėra šio pasaulio vibracija. Nors ji atrodo padaryta iš tokių pat garsų kaip ir mūsų kalba - išties mantra yra ne šio pasaulio garsas. Ir tai daugiau nei garsas. Sukoncentruodami savo sąmonę į mantrą mes tiesiogiai kontaktuojame su Absoliučia Visuma, su dvasine superasmenybe - Krišna.
Mantrą galima kartoti vienam arba grupėje (sankirtana meditacija).
Tik pradėjus kartoti mantrą žmogus pajus raminantį protą efektą, dažnai lydimą stiprių dvasinių išgyvenimų. Šie išgyvenimai išoriškai gali pasireikšti kaip džiaugsmo ašaros, malonus šiurpulys... 

Stipriausias efektas pajuntamas klausant kaip mantrą kartoja pažengęs dvasiškai žmogus ir kartojant kartu su juo. 

Kuomet pirmą kartą susidūriau su mantros efektu, supratau kad tai mano laimingiausia diena, nes nuo šiol buvau tikras, kad egzistuoja dvasinė realybė, o mūsų būvis - tai tik sapnas. Aš buvau visiškoje palaimoje... Nuo to laiko kiekviena mano diena nuostabesnė nei vakar, bet ne tokia nuostabi kaip rytojus.
Iki tam tikro lygio galima mantros dėka tobulėti savarankiškai, dvasiškai sustiprėti. Ankščiau ar vėliau mantra žmogų suves su dvasiniu mokytoju. Gavus palaiminimus iš mokytojo mantra įgyja dar didesnę galią. Todėl ir reikalinga iniciacija. Per mokytojų mokinių seką tekanti mantros energija galutinai iš širdies išvalys visą geismą, gobšumą, pavydą, išdidumą, iliuziją ir beprotybę. Tai palaipsninė sąmonės transformacija, kurios dėka mes pabundame iš šito sapno, vadinamo gyvenimu ir suvokiam savo tikrąją tapatybę.

Kokia nauda iš tikėjimo į Dievą. Mantros dėka kiekvieną dieną galima vis stipriau tiesiogiai jį patirti ir bendrauti. Čia tai tikrai kažkas!

Viskas ką iki šiol esame patyrę tiesiogiai mūsų neliečia. Visi jausmai ir potyriai egzistuoja prote. Bet mantros dėka mes pažadiname savo dvasines jusles ir patiriame emocijas ir potyrius tiesiogiai. Tai galima palyginti su ledų valgymu laižant pakuotę ir valgymu dedant ledus į burną. 

Mantros kartojimo technika

Viskas ko reikia, tai įdėti šiek tiek pastangų sukoncentruojant protą į ją, ir mantra pati padarys savo darbą...


Labai rekomenduoju sudalyvauti šventėse ir kituose renginiuose kuriuose vyksta kirtanas. Kirtanas - keli žmonės drauge kartoja mantrą. Kirtano efektas yra labai galingas :) 
Jei žmogus nori rimto efekto - mantrą reikia kartoti reguliariai kasdien. Asmeninė meditacija atliekama su džiapos karoliais, kurie laikomi džiapos maišelyje. 

Prieš kiekvieną ratą reikia sukartot šią papildomą mantrą:

Džiai šri Krišna Čaitanja, Prabhu Nitjananda, Šri Advaita Gadadhara, Šrivasadi Gaura Bhakta Vrinda.

Šrila prabhupada duoda dvi pagrindines nuorodas, kurios padės mantros avialinijomis nuskristi anapus stratosferos:
-Mantrą reikia kartoti aiškiai, ir dėmesingai klausyti
-Mantrą reikia kartoti kaip vaikas šaukia ištiktas bėdos. Čia nekalbama apie garsų spiegimą, o apie širdies būseną. Mantra joga tai ne liežuvio akrobatika ar tiesiog koncentracijos pratimas. Tai širdies kalba su Absoliutu. Tai šauksmas Jo globos. Imituoti to gal ir nepavyks, bet dėmesingai kartojant mantrą tokie dvasiniai jausmai ilgainiui natūraliai apsireiškia.

Rekomenduoju paskaityti žmonių atsiliepimus apie šią meditaciją:

http://www.nitaigauracandra.lt/lt,dziapa-meditacija

Daugiau techninių detalių mano sename įraše:Komentarų nėra:

Rašyti komentarą