Vienuolynas

 Vediniais laikais sąmoningesni jaunuoliai studijuodavo brachmačiarijos mokslus, gyvendami vienuolynuose kartu su dvasios mokytojais. Brachmačiaris išmoksta kontroliuoti savo protą ir įgyja dvasinės patirties, pažįsta save. Sakoma, kad tas, kas sukontroliavo savo protą, nugalėjo visą pasaulį.
Šiuo metu brachmačiarijos mokykloje Kaune studijuoja daugiau nei 10 studentų.

Kauno Šri Šri Nitai Gaura Čandros brachmačiarijos vienuolynas veikia daugiau nei 20 metų.
Ši mokykla - viena iš nedaugelio pasaulyje dar egzistuojančių oazių, kurioje ieškanti siela atras autentišką Vedinę išmintį ir tradicinį jos įsisavinimą.Mesk sau iššūkį - kviečiame studijuoti

Šviesos karių sėkmės mokykloje

Kviečiame gyventi ir studijuoti Vedinėje savęs keitimo ir atradimo mokykloje – vienuolyne. Tai pats įdomiausias tavo laikas, tai tvirti pamatai naujam gyvenimui.

Kurso turinys: Vedų literatūra, vedinė filosofija, mantra meditacija, sadhana bhakti joga teorija, praktika ir svarba, aštanga jogos pagrindai (teorija, asanos, pranajama), ajurveda (harmoningo gyvenimo aspektai), vaišnavų etiketas, pančaratrika vidhi, guru principas, vegetarinių valgių gaminimas, muzika (grojimas klasikiniais indiškais intrumentais, bhadžanų prasmė).

Kada? Kiek truks?
Vedinis mokslas yra neformalus. Tai savęs ieškojimas ir keitimas. Šie mokslai skirti ieškantiems absoliučios tiesos, norintiems eiti gilyn. Savęs pažinomo mokslą vedos rekomenduoja studijuoti nuo jaunystės, bet geriau vėliau negu niekada. Kiek laiko trunka mokslai vienuolyne? Tai priklauso nuo individo...


Kas gali dalyvauti?
Visos sielos, turinčios vyrišką kūną.

Kurso forma ir priemonės. Kurso dalyviai:
  • Mokosi vadovaudamiesi tradiciniais vediniais principais, gyvena pagal autentišką ir unikalų vienuolišką savęs tobulinimo bei keitimo metodą vedinėje šventykloje Kaune.
  • Keliasi 4 val. ir atlieka rytinę meditaciją; dienos metu vyksta paskaitos ir praktinė veikla.
  • Dalyvauja įvairiuose festivaliuose, seminaruose šventykloje ir už jos ribų.

Paskaitas skaito: Bhakti Čaitanja Svamis, Sankaršan das Adhikari, Dhirašanta prabhu, Mahadiuti Prabhu, Bhakti Šaran Šanta Gosvami, Ananda Čaitanja Prabhu, Višvavasu Prabhu, Juga Avatara Prabhu, Vatsala Prabhu, Sanaka Kumara Prabhu,Vaikunthanatha Prabhu, Druvananda Prabhu, Ananda Vardana Prabhu, Doyal Govinda Prabhu, Šukadeva Prabhu ir kiti lektoriai bei šventyklos brachmačiariai.

Dalyvių priėmimas ir atranka
Priimami vaikinai nuo 18 metų. Kviečiame visus, norinčius artimiau susipažinti, atvykti kelioms dienoms. 
Pasitarus su šventyklos vyresniaisiais, skiriamas dviejų mėnesių bandomasis laikotarpis.

Laukiame visų nuoširdžių sielų,
Šventyklos vyresnysis Sankirtan das
taikosrevoliucija@gmail.com  


Daugiau apie brachmačiariją:

Video apie brachmačiarijos mokyklą IndijojeVedos apie brachmačariją (angl. k.)
 
“According to Vedic principles, the first part of life should be utilized in brahmacarya for the development of character and spiritual qualities.” (SB 3.22.19)

Brahmacarya is thus student life. It was traditionally rigorous, disciplined, and austere. It is a life of cultivation, of preparing for the future. In all äçramas devotees are cultivating Kåñëa consciousness, preparing for the examination of death. But the brahmacäré period is specifically meant for training: training in how to control the senses and subdue the mind; training to be a gåhastha, vänaprastha, and sannyäsé. This training is by submission to, service to, and friendship to the guru. (SB 7.12.1)

Bhakti Vikaša svami apie brachmačariją (ang. k.)

The broader meaning of brahmacarya is brahme carati iti brahmacarya: “To act on the spiritual platform.”

 In our present neophyte position, unless we make a rigid program to control our senses, there will never be any possibility of advancement to higher levels.
“A human being is meant to be trained according to certain principles to revive his original knowledge. Such a methodical life is described as tapasya. One can gradually be elevated to the standard of real knowledge, or Kåñëa consciousness, by practicing austerity and celibacy (brahmacarya), by controlling the mind, by controlling the senses, by giving up one’s possessions in charity, by being avowedly truthful, by keeping clean, and by practicing yoga-äsanas... Unless one is master of his senses, he should not be called Gosvämé, but go-däsa, servant of the senses.

1 komentaras: